ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬੀ) ਸਮੱਗਰੀ

ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ  download 1460
Last Modified (04/08/2018 05:06:52 PM)            
Baseline Class-sheet  download 2029
Last Modified (22/07/2018 11:31:43 AM)            
Baseline Consolidate-sheet  download 1099
Last Modified (22/07/2018 11:31:39 AM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ (20-07-2018)  download 1361
Last Modified (22/07/2018 09:13:47 AM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰਾ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾ)  download 1385
Last Modified (08/07/2018 03:54:32 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰਾ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਦੂਜਾ)  download 687
Last Modified (08/07/2018 02:38:07 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰਾ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਤੀਜਾ)  download 508
Last Modified (08/07/2018 02:29:40 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਦੂਜਾ)  download 289
Last Modified (08/07/2018 02:01:14 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਤੀਜਾ)  download 281
Last Modified (08/07/2018 01:40:39 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਦੂਜਾ)  download 234
Last Modified (08/07/2018 12:56:10 PM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਤੀਜਾ)  download 252
Last Modified (08/07/2018 12:48:22 PM)            
ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾ)  download 334
Last Modified (08/07/2018 11:43:21 AM)            
ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਦੂਜਾ)  download 184
Last Modified (08/07/2018 11:33:31 AM)            
ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡ (ਪੱਧਰ ਤੀਸਰਾ)  download 209
Last Modified (08/07/2018 11:22:42 AM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਡਿਊਲ (ਭਾਗ -੨)  download 240
Last Modified (06/07/2018 06:34:11 AM)            
ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਡਿਊਲ (ਭਾਗ -੧)  download 217
Last Modified (06/07/2018 06:29:09 AM)            

Teaching-Leaning Material (TLM) Punjabi

Punjabi Essays for Middle Classes-by-J.S.Sokhi  download 1327
Last Modified (24/04/2018 09:33:45 PM)            
Punjabi Letters for Middle Classes-by-J.S.Sokhi  download 906
Last Modified (24/04/2018 09:32:04 PM)            
Gulab Di Fasl (Punjabi)  download 805
Last Modified (12/11/2016 10:28:09 AM)            

Teaching-Leaning Material (TLM) English

Adjectives (English)  download 953
Last Modified (18/05/2016 08:27:49 PM)            
Clauses (English)  download 525
Last Modified (02/04/2016 11:18:45 AM)            

Teaching-Leaning Material (TLM) Hindi

Ling Badlo (Hindi)  download 612
Last Modified (18/05/2016 08:32:38 PM)            
Hindi Synonyms (Flash Cards)  download 432
Last Modified (18/05/2016 08:29:50 PM)            
Vilom Shabad (Hindi)  download 366
Last Modified (18/05/2016 08:28:53 PM)            
Jhutha Gadriya (Hindi)  download 316
Last Modified (18/05/2016 08:28:09 PM)            
Khargosh aur kachhua (Hindi)  download 387
Last Modified (17/05/2016 07:40:40 PM)            
Sher aur Chuhia (Hindi)  download 0
Last Modified (17/05/2016 07:40:36 PM)            

Teaching-Leaning Material (TLM) Science

Classification of Living Things (Science)  download 645
Last Modified (27/04/2015 08:04:27 PM)